Naftan
facebook

Produkty chemiczne

Logo na gore

Antyzbrylacz dostosowany do Twoich potrzeb!

Firma Naftan Sp. z o.o. z przyjemnością proponuje Państwu pomoc przy rozwiązaniu problemów z zbrylaniem nawozów sztucznych. Dzięki unikalnej recepturze dostosowywanej specjalnie do Państwa wymagań możemy skutecznie zmniejszyć tendencję nawozu do zestalania.

Nasz antyzbrylacz stosuje się dla zniwelowania właściwości higroskopijnych i tworzenia mostków krystalicznych, które powodują zbrylanie się nawozów w trakcie magazynowania i transportu. Poprzez zastosowanie naszego antyzbrylacza uzyskuje się wzrost wytrzymałości granuli nawozu na ścieranie – zmniejszenie pylenia oraz występowania tzw. „mąki”.

Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie do nawozów prostych oraz wieloskładnikowych o różnej granulacji.

Jako producent antyzbrylacza posiadamy odpowiednie zaplecze technologiczne oraz wiedzę i doświadczenie dzięki czemu nasz produkt jest wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie. Dysponujemy również własnym specjalistycznym transportem, co gwarantuje terminowość dostaw.

Stale współpracujemy z wiodącymi zakładami w branży – systematycznie podnosząc jakość naszego produktu i dostosowując go do Państwa oczekiwań.

Emulsje, innowacyjne rozwiązania dla Twojego sukcesu!

Mamy przyjemność ogłosić, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom o stały wzrost jakości świadczonych usług planujemy uruchomić nowy wydział produkcyjny do produkcji emulsji parafinowych oparty na innowacyjnej metodzie sonicznej homogenizacji.

Dzięki obecności najnowszych technologii nie tylko będziemy mogli Państwu zaoferować produkcję wysokiej jakości emulsji parafinowych o jednorodnej i stabilnej strukturze, ale również mieszanek parafinowych o wymaganych parametrach przy zmniejszonym zapotrzebowaniu energetycznym.

Ciągle doskonaląc procesy produkcyjne nie zapominamy o systematycznym rozwoju naszego laboratorium kontroli jakość – dzięki dotacjom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 stale podnosimy jakość usług laboratoryjnych jak również zakres przeprowadzanych badań.

Wybierając homogenizację ultradźwiękową uzyskują Państwo produkt najwyższej jakości jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Podziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Tytuł realizowanego projektu: „Budowa innowacyjnej linii technologicznej do produkcji emulsji parafinowej opartej na sonicznej homogenizacji wraz z zapleczem technicznym”

zapytanie wdrożenie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Logo na dol